Čisté prostory

čisté protory čisté prostory Čisté prostory realizace cistych prostor bestair

čisté protory

Čisté prostory

Čisté prostory (Cleanrooms) jsou speciální uzavřené prostory, navržené jako montovaná vestavba do stávajícího objektu. Provedení čistých prostor umožňuje kontrolu kvality vzduchu uvnitř prostor, zejména pak teplotu, vlhkost, sterilita a počet částic ve vzduchu.

Konstrukce čistých prostor

Čisté prostory a jejich stěny tvoří tzv. čisté příčky. Jedná se o kovové panely s omyvatelným povrchem. Ve stěnách mohou být prosklené části. Profil zasklení musí plynule navazovat na okolní povrch, tedy příčky nebo dveře.

Stropy čistých prostor tvoří těsný kazetový podhled. Podhled je pomocí závěsného systému uchycen na nosné konstrukci. V podhledu je umístěno vyústění vzduchotechniky – nástavce osazené HEPA filtry a dále osvětlení, kde jednotlivá světla jsou zapuštěna do podhledu.

Rozvody jsou v čistých prostorech rozvedeny v panelech příček, servisním prostoru či technologických sloupcích.

Všechny spáry v čistých prostorech musí být zatmeleny k tomu určenou tmelící hmotou.

Celý čistý prostor musí být koncipován tak, aby byl omyvatelný mokrou cestou a toto čištění bylo v každém místě čistého prostoru možné. Požadavkem je tedy povrch bez ostrých hran, spár a různých výčnělků s maximální integrací vybavení.

Vzduchotechnika

Systém vzduchotechniky je nejsložitější a na provoz nejnáročnější součást čistého prostoru. Základním úkolem VZT v čistém prostoru je ochrana nejen lidí uvnitř prostoru, ale neméně také produktů a okolního prostředí.

Vzhledem k základnímu úkolu VZT v čistých prostorech, tedy přívodu dostatečného množství vzduchu s definovanými parametry a zejména důrazem na jeho čistotu, je VTZ opatřena třístupňovou filtrací. Koncovým prvkem filtrace jsou HEPA filtry. Parametry HEPA filtrů jsou dány především požadavkem na čistotu prostředí a průtok vzduchu. Dalším a neméně důležitým parametrem je tlakový spád.

Naše služby v oblasti čistých prostor

V oblasti čistých prostorů zajišťuje naše společnost pro své zákazníky nejen realizaci, opravy, ale také kompletní servisní činnost. Jelikož jsou čisté prostory vysoce sofistikovaným a komplexním systémem, spolupracujeme s předními odborníky v oblasti jejich konstrukce, výroby a problematiky mikrobiologie.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s námi či nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat zde.